Margreet de Boer (PoWR) en Katinka Lünnemann (Verwey Jonker Instituut) zijn bezig met de actualisatie van 'Seksueel Geweld Betaald Gezet', een juridische gids over schadevergoeding na seksueel geweld. De gids bevat onder meer samenvattingen van jurisprudentie. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep seksueel en huiselijk geweld van de Vereniging voor Vrouw en Recht op 31 mei a.s. zullen zij vertellen over hun bevindingen.Aan de orde komen onder meer: 

  • recente wijzigingen in het strafrecht
  • haken en ogen van de nieuwe aanwijzing zedenmisdrijven
  • opmerkelijke zaken die uit hun jurisprudentie onderzoek naar voren komen, zoals de hoogte van de toegekende bedragen in voegingszaken, het sterk verminderde aantal civiele procedures, de wijze van berekening van inkomstenschade in het algemeen en in het bijzonder in het geval van niet genoten inkomsten uit prostitutie

De bijeenkomst vindt plaats op 31 mei van 17-19 uur bij MOVISIE in Utrecht. Aanmelding via de website van de VVR

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl