Onderzoek en Advies - Aanbod

PoWr heeft veel ervaring in het doen van onderzoek en het schrijven van (beleids)adviezen.

We richten ons met name op onderzoek waarin een link wordt gelegd tussen beleid of regelgeving en de praktijk.?

Zo doen we onderzoek zijn naar hoe beleid of regelgeving wordt geimplementeerd, en wordt ervaren door degenen die het meoten uitvoeren, of door degenen die erdoor worden geraakt. En we? maken analyses van de mogelijke effecten van regelgeving of beleid. We hebben in het bijzonderervaring met het uitvoeren van gender-analyses (Emancipatie Effect Rapportages) en mensenrechten analyses (Human Righs Impact Assessment). Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de te verwachten effecten in de praktijk, maar ook op de vraag of regelgeving en beleid in overeenstemming zijn met de geldende normen; bijvoorbeeld verdragsrechtelijke mensenrechten (compliance assessment).

Maar we doen ook onderzoek waarbij we beginnen met een inventarisatie van knelpunten in de werkelijkheid, om die vervolgens te vertalen naar beleidsadviezen of aanbevelingen.

PoWr doet ook meer juridisch onderzoek, zoals jurisprudentie-onderzoek. Maar ook hierin proberen we steeds een link te leggen naar de praktijk, en onze bevindingen te vertalen naar aanbevelingen richting wetgever, rechters of rechtshulpverleners.?

Tot slot heeft PoWr veel ervaring met het schrijven van informatieve teksten over juridische onderwerpen voor niet juristen, zoals hulpverleners, (potentiele) slachtoffers en rechtszoekenden.

Onder de kopjes 'lopend' en 'afgerond' staan de meeste onderzoeken van PoWR vermeld. De gepubliceerde onderzoeksrapporten staan tevens vermeld op de pagina 'publicaties' ; hier staan ook de publieksbrochures vermeld.

Overweegt u een onderzoek of analyse te laten doen door PoWR? Of wilt u een brochure laten schrijven? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

Vrouw en recht

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl