Bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag 29 november 2012

Op 29 november 2012 organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de uitvoering van het Vrouwenverdrag in Nederland op de terreinen Geweld tegen Vrouwen en Mensenhandel.

Violetta Neubauer, lid van het Vrouwenverdrag-Comité van de Verenigde Naties, en Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in Nederland, zullen een inleiding verzorgen. Er is een debat met Tweede Kamerleden, en Margreet de Boer (Rights4Change/PowR) zal de bijeenkomst afsluiten.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij het Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Programma publieksbijeenkomst 29 november 2012: Uitvoering VN-Vrouwenverdrag: Geweld tegen Vrouwen en Mensenhandel
Plaats: Perscentrum Nieuwspoort
Datum: 29 nov. 2012
Tijd: 09.30-12.30

Dagvoorzitter: Domenica Ghidei Biidu - lid College voor de Rechten van de Mens

09.30-10.00
Inloop met koffie/thee

10.00-10.05
Welkomstwoord door Fatma Özgümüş, directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland

10.05-10.10
Inleiding en toelichting programma door de dagvoorzitter

10.10-10.30
Rapportage beraadslagingen 53e sessie VN-Vrouwenrechten Comité (okt. 2012) door Violeta Neubauer - lid VN-Vrouwenrechten Comité.  Thema’s: Geweld tegen Vrouwen en Mensenhandel

10.30-10.45
Tussen aanbeveling en actie: Inleiding door Leontine Bijleveld - voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag: Hoe geeft Nederland in de praktijk uitvoering aan de aanbevelingen van het VN-Vrouwenrechten Comité.? Wat is tot nu toe gerealiseerd?

10.45-11.00 Pauze

11.00-12.15
Van aanbeveling naar actie: Paneldebat van Kamerleden met Violeta Neubauer, Machteld Busz - projectleider FairWork en Petra Snelders - projectleider Movisie. Ook andere deskundigen in de zaal worden uitgenodigd aan het debat deel te nemen. 
Vragen die aan de orde komen zijn o.a.: Wat gaat er mis bij de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in het algemeen en specifiek de aanbevelingen van het Comité? Hoe zou het beter kunnen? Gaat u zich persoonlijk inzetten voor implementatie van de concluding observations?

12.15-12.25
Samenvatting door de dagvoorzitter

12.25-12.30
Afsluiting door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag door Margreet de Boer, expert bij Rights4Change

N.b. De voertaal van de bijeenkomst is deels Engels

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl