De Coalitie voor Inclusie zet zich in voor een inclusieve samenleving, en het verbeteren van de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. De Coalitie voor Inclusie houdt zich onder meer bezig met het bevorderen van de implementatie van het 'Gehandicaptenverdrag 'in Nederland. Meer informatie over de Coalitie voor Inclusie 

 

 De Coalitie voor Inclusie

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl