Congres LANGZS

Voor LANGZS, het Landelijk Advocaten Netwerk Slachtoffers Zedenzaken, verzorgt PoWR de inhoudelijke invulling van het congres 'Het slachtoffer in zedenzaken: de benadeelde partij?' De praktische organisatie is in handen van Kerckebosch.

Onderwerpen die tijdens het congres aan de orde komen:

  • Stand van zaken positie slachtoffer in het strafrecht
  • Recente ontwikkelingen rond schadevergoeding
  • De nieuwe Centra Seksueel Geweld
  • Interview met slachtoffer en haar advocaat over de strafzaak
  • Dader-slachtofferbemiddeling in zedenzaken
  • Inzicht in de werkwijze van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)
  • Bejegening van slachtoffers
  • Adviseren en hulpverlenen na seksueel geweld
  • Rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel
  • Debat over de rol van het slachtoffer in het strafproces

Met een slotwoord door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven.

Het Congres vindt plaats op 26 maart 2014.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht op de website van Kerckebosch

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl