Een keer is genoeg, onderzoek secundaire victimisatie

Een keer is genoeg, verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces, door Marjan Wijers en Margreet de Boer, 2010
In opdracht van het WODC hebben Marjan Wijers en Margreet de Boer onderzoek gedaan naar secundaire victimisatie van slachtoffers in het Nederlandse strafproces. De centrale vraag van het onderzoek was: 'zijn er indicaties dat secundaire victimisatie van slachtoffers als gevolg van hun positie als getuige in het strafproces regelmatig voorkomt, en zo ja, waar zitten dan de grootste knelpunten?' Voor het onderzoek is onder meer een studie gemaakt van bestaande literatuur, en zijn interviews gehouden met politierechercheurs, officieren van justitie en RC's. 

Het onderzoek is te downloaden van de site van het WODC.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl