EU studie naar racistische hate crimes

Samen met Marjan Wijers Research verzorgt PoWR de Nederlandse bijdrage aan een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Het onderzoek heeft betrekking op de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn met betrekking tot racistische en xenofobe hate speech en hate crime. In de studie wordt informatie verzamelt over de regelgeving, de organisaties die belast zijn met de bestrijding van racistische hatespeech en hate-crimes, jurisprudentie, en de beschikbare cijfers over meldingen en afhandeling van klachten.
De Nederlandse bijdrage is in november 2012 ingeleverd; het is niet bekend wanneer de totale studie zal verschijnen. 

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl