Samen met Regioplan onderzoekt PoWR op verzoek van het Ministerie van OCW in hoeverre de aanpak van huiselijk geweld in Nederland gendersensitief is, en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn. Het onderzoek richt zich zowel op het beleid en het instrumentarium als op de uitvoering. Het onderzoek is inmiddels afgerond, en zal naar verwachting eind februari 2014 worden gepubliceerd.

Zie voor meer informatie de website van Regioplan

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl