Gendertoets plan van aanpak huiselijk geweld

De aanpak van gendergerelateerd geweld in de privésfeer, Aanknopingspunten voor een meer genderbewuste aanpak van huiselijk geweld. Gendertoets van het Plan van Aanpak Huiselijk Geweld tot 2011 "De volgende fase", uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie. Mr. drs. Margreet de Boer. Projects on Women's Rights. November 2008.  

Link naar de gendertoets

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl