Handreiking samenwerken voor de veiligheid van (potentiele) slachtoffers van eergerelateerd geweld

Handreiking samenwerken voor de veiligheid van (potentiele) slachtoffers van eergerelateerd geweld, stappenplan om te komen tot  lokale samenwerkingsafspraken, aangevuld met een voorbeeldconvenant. Margreet de Boer, in opdracht van het ministerie van VWS, 2008

Link naar de handreiking 

 

 

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl