Het Vrouwenverdrag voor belangenorganisaties

Het VN-Vrouwenverdrag bevat allerlei prachtige bepalingen over vrouwenrechten, en de verplichting van overheden om de positie van vrouwen te verbeteren. Maar wat kun je daar nu mee als belangenorganisatie?

In deze workshop krijgen deelnemers informatie over de inhoud van het VN-Vrouwenverdrag, en over de manieren waarop het verdrag gebruikt kan worden in de belangenbehartiging. Tijdens de workshop kiezen de deelnemers een aantal onderwerpen die ze willen aanpakken, en werken ze uit wat de beste strategie is om het betreffende onderwerp aan te pakken, en op wat voor een manier het Vrouwenverdrag daar mogelijk behulpzam bij kan zijn.

Het betreft hier een workshop van 1 dagdeel.

PoWR biedt de workshop aan tegen verschillende tarieven: voor organisaties die beroepskrachten in dienst hebben zijn de kosten hoger dan voor organisaties die alleen met vrijwilligers werken.

Neem voor de aanvraag van deze workshop contact met ons op.  

 

 

 

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl