Huwelijksdwang in Noord-Holland

In opdracht van ACBkenniscentrum heeft PoWR een quickscan uitgevoerd naar huwelijksdwang in Noord Holland. Het rapport gaat o.a. in op de mate waarin professionals en een aantal vrijwilligers signalen krijgen van huwelijksdwang, en welke behoeften zij hebben om beter met deze signalen om te kunnen gaan.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl