Juridische aspecten van huiselijk geweld, via MOVISIE voor ASHG Apeldoorn

PoWR verzorgde voor medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld en een aantal ketenpartners (onder meer vrouwenopvang) de training juridische aspecten van huiwelijk geweld. Het standaardprogramma (zie aanbod trainingen) werd hierbij grotendeels gevolgd. Op verzoek van de deelnemers werd daarnaast stilgestaan bij gegevensuitwisseling en beroepsgeheim.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl