Juridische Aspecten van Huiselijk Geweld

Op basis van de brochure 'Juridische Aspecten van Huiselijk Geweld' heeft PoWR een eendaagse training voor hulpverleners ontwikkeld. De training is er op gericht hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met slachtoffers (en plegers) van huiselijk geweld bekend te maken met de juridische aspecten die relevant zijn voor de adviezen die zij aan hun clienten geven. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het strafrecht en het familierecht (met aandacht voor woning en kinderen); daarnaast kunnen in overleg met de deelnemers één of meer andere onderwerpen aan de orde komen, zoals de verblijfsvergunning of het beroepsgeheim.

PoWR biedt de training zelf aan, en verzorgt dezelfde training ook via MOVISIE.

De training wordt zowel aangeboden als training met open inschrijving, als als traing op locatie.

Heeft u interesse in de training, neem dan contact op.

presentatie juridische aspecten huiselijk geweld

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl