Lopende onderzoeks- en adviseringsprojecten

PoWR werkt regelmatig aan onderzoeken, al dan niet in samenwerking met anderen.

Hiernaast staan de lopende onderzoeken.

Ons aanbod en de afgeronde onderzoeken treft u op andere pagina's.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl