Lopend projectmanagement

Voor LANGZS, het Landelijk Advocaten Netwerk Slachtoffers Zedenzaken, verzorgt PoWR de inhoudelijke invulling van het congres 'Het slachtoffer in zedenzaken: de benadeelde partij?' De praktische organisatie is in handen van Kerckebosch.
Meer informatie vindt u onder de knop hiernaast .

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl