Tool Mapping Violence Against Women is verschenen

"Mapping Violence Against Women, a tool to map the prevalence of the various forms of violence against women and the interventions addressing it' is de volledige titel van de tool. Met behulp van deze tool kunnen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties informatie op het gebied van geweld tegen vrouwen verzamelen en ordenen. Daarmee kunnen ze de prevalentie in kaart brengen, de maatregelen die worden genomen om geweld tegen vrouwen aan te pakken, en de organisaties die zich hiermee bezig houden.

De resultaten van de mapping ? kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het schrijven van rapportages (bijvoorbeeld schaduwrapportages ten behoeve van internationale verdragscomités), de strategische planning van organisaties / netwerken (welke vormen van VAW / welke interventies behoeven aandacht maar krijgen die nog onvoldoende), en lobby en belangenbehartiging.?

De tool is verkrijgbaar als PDF. Gedurende het eerste half jaar wordt feedback op de tool verzameld; het is de bedoeling in 2012 met een geprinte versie te komen.

De tool Mapping Violence Against Women is uitgebracht door Rights4Change, en gefinancierd door Cordaid.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl