Meisjesbesnijdenis in Nederland, een kwestie van mensenrechten?

Meisjesbesnijdenis in Nederland, een kwestie van mensenrechten? Het beleid ter bestrijding van Vrouwelijke Genitale Verminking getoetst aan mensenrechtelijke verplichtingen. mr. drs. Margreet de Boer en drs. Alem Desta. Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), 2007. 

Het onderzoek is te bestellen bij VON (alleen verzendkosten)

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl