NGO rapportage VN-Vrouwenverdrag

In opdracht van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft Margreet de Boer samen met Marjan Wijers de schaduwrapportage bij de vierde regeringsrapportage over de implementatie van het VN Vrouwenverdrag in Nederland geschreven. Zij hebben deze NGO-rapportage in  2006 ook namens het Netwerk gepresenteerd aan het CEDAW-Comité in New York.

In de schaduwraportage wordt namens ruim twintig vrouwen- en mensenrechtenorganisaties kritisch gekeken naar de wijze waarop de Nederlandse regering invulling geeft aan de verwezenlijking van vrouwenrechten in Nederland. 

Margreet de Boer en Marjan Wijers hebben tijdens de laatste sessie in New York een dagboek bijgehouden.

In 2007 heeft Margreet de Boer voor het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een commentaar geschreven op de kabinetsreactie op de aanbevelingen van het CEDAW-Comité. 

Meer informatie (waaronder alle relevante documenten) is te vinden op www.vrouwenverdrag.nl  

Margreet de Boer aan het werk tijdens de CEDAW-sessie in New York

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl