Nu te bestellen: brochure Facultatief Protocol Vrouwenverdrag

Bij PoWR is verschenen de herziene versie van de brochure "het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag; klagen over vrouwendiscriminatie"

De gids beschrijft de mogelijkheden die het VN-Vrouwenverdrag biedt aan slachtoffers van vrouwendiscriminatie om te klagen bij het Vrouwenverdrag-Comité. Het is een geactualiseerde versie van de brochure zoals die in 2004 is geschreven door Fleur van Leeuwen, en uitgegeven door het Clara Wichmann Instituut. Op verzoek van PoWR heeft Linda Sijm, studen HBO-rechten aan de HvA, als afstudeeropdracht de gids geactualiseerd, en aangevuld met voorbeelden van zaken die al aan het Comité zijn voorgelegd. De gids wil vrouwen en belangenorganisaties praktische aanknopingspunten bieden voor het indienen van een klacht onder het VN-Vrouwenverdrag.
De prijs van de uitgave bedraagt €7,50 (inclusief BTW). Per bestelling wordt daarnaast € 5,00 aan administratie- en verzendkosten berekend.
U kunt de gids bestellen door het juiste bedrag (€7,50 per exemplaar plus €5,00 verzendkosten per bestelling) over te maken op bankrekening 784938172 ten name van PoWR. Vergeet niet om het adres te vermelden waar de bestelling naar toe gestuurd moet worden. Het is ook mogelijk om te bestellen per e-mail, u ontvangt dan een nota bij uw bestelling.

 

 

 

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl