Politieke participatie van vrouwen

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde op 30 november 2011 een bijeenkomst over de politieke participatie van vrouwen in het licht van het VN-Vrouwenverdrag. Margreet de Boer (PoWR) hield daar een inleiding. Het verslag van de bijeenkomst is nu beschikbaar.

De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de Eerste Kamer, en werd door Netwerk VN-Vrouwenverdrag georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. Er waren ongeveer 70 deelnemers aanwezig, merendeels vrouwen. Inleidingen werden verzorgd door Margreet de Boer, PoWR (artikel 7 en 8 van het VN-Vrouwenverdrag),  Petra Meier, docente politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (de Belgische ervaringen met wettelijke quota op kandidatenlijsten) en Leonie van Gils, jurist, student politicologie en voorzitter van Vrouwenbelangen (kunnen elementen uit andere kiesstelsels bijdragen aan het realiseren van getalsmatig gelijke participatie en invloed van vrouwen op gelijke voet met mannen). Na de inleidingen volgde een paneldiscussie met dr. Jantine Oldersma (politicoloog, voorheen verbonden aan de Universiteit van Leiden), dr. Hella van de Velde (als politicoloog gepromoveerd op het terrein van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en momenteel werkzaam binnen de rijksoverheid) en Leonie van Gils. De middag werd voorgezeten door Leontine Bijleveld. 

Er is een verslag van de bijeenkomst gemaakt.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl