Privacy en gegevensuitwisseling bij Huiselijk Geweld

Wat mag er eigenlijk wel en niet op het gebied van gegevensuitwisseling binnen de ketenaanpak huiselijk geweld? En hoe zit het met de privacybescherming buiten de keten? En hoe verhoudt de privacybescherming zich tot de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die waarschijnlijk in de loop van 2012 van kracht wordt?

PoWR biedt een training van 1 dagdeel aan waarin ingegaan wordt op de uitwisseling van gegevens tussen professionals. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving; de richtlijnen binnen de verschillende beroepsgroepen en uitspraken van tuchtcolleges.

Binnen de training is veel ruimte voor vragen van de deelnemers en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers.

De training Privacy en gegevensuitwisseling bij Huiselijk Geweld kan worden verzorgd als training bij één organisatie, of bij een organisatie met haar ketenpartners.

De training Privacy en gegevensuitwisseling kan gecombineerd worden met de basismodule werken met een meldcode

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl