Jurisprudentie-onderzoek Schadevergoeding na seksueel geweld

Samen met Katinka Lunnemann van het Verwey Jonker Instituut is PoWR bezig om de gids 'Seksueel geweld betaald gezet' uit 2001 te actualiseren. De gids bevat een beschrijving van de civiel- en strafrechtelijke aspecten van seksueel geweld, en de verschillende procedures waarbinnen schadevergoding kan worden gevraagd. Het hart van de gids wordt gevormd door een groot aantal samenvattingen van uitspraken over schadevregoeding na verschillende vormen van seksueel geweld. Door middel van trefwoorden en zoekregisters worden de uitspraken ontsloten. De gids richt zich met name op rechtshulpverleners die slachtoffers van seksueel geweld bijstaan; zij krijgen door middel van de gids een beeld van bedragen die in verschillende zaken zijn toegekend, en van de feitelijke en juridische knelpunten en mogelijkheden die zich in de praktijk hebben voorgedaan.

Het actualiseren van de gids is mogelijk gemaakt door financiele bijdargen van het Fonds Slachtofferhulp en de Stichting Clara Wichmann Instituut.

Door het enorme aantal uitspraken dat er tussen 2001 en nu is gedaan over schadevergoeding na seksueel geweld is het verzamelen, selecteren en samenvatten ervan een veel grotere klus gebleken dan verwacht. De actualisering heeft daardoor vertraging opgelopen. De verwachting is dat de nieuwe gids begin 2012 verschijnt.

De gids zal worden uitgegeven door Ars Aequi.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl