Workshop Domestic Violence in Sierra Leone

Margreet de Boer (PoWR) heeft samen met een andere expert van Rights4Change een driedaagse workshop gegeven over het werken met DOVA. Met DOVA kunnen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties een mensenrechten-analyse van lokale regelgeving en beleid maken, om zo effectiever te kunnen zijn in hun lobby en advocacy. Voor veel organisaties is het doen van onderzoek en het uitvoeren van een analyse nieuw. In Sierra Leone namen zo'n 18 deelnemers van verschillende organisaties uit verschillende regio's deel aan de workshop.  Zij besloten hun analyse te richten op het probleem dat de chiefs en traditionele rechtbanken (die onderdeel uitmaken van het juridisch systeem) de nieuwe (2007) wetgeving op het gebied van gendergelijkheid en de bestrijding van huiselijk geweld niet toepassen, waardoor slachtoffers niet de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. Tjdens de workshop is een begin gemaakt met het onderzoek; de groep gaat er in de komende maanden zelf verder mee aan de slag.

DOVA in Sierra Leone

Meer informatie over DOVA (waaronder een PDF van het instrument) is te vinden op het Resource Center for Human Rights Impact Assessments? en (binnenkort) bij Rights4Change.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl