Congres LANGZS: Slachtoffers van Zedenzaken: de benadeelde partij?

Voor LANGZS, het Landelijk Advocaten Netwerk Slachtoffers Zedenzaken, verzorgt PoWR de inhoudelijke invulling van het congres 'Het slachtoffer in zedenzaken: de benadeelde partij?'  De praktische organisatie is in handen van Kerckebosch.
Het congres vindt plaats op 26 maart 2014. Zie verder onder Lopende Projecten

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl