Het boek 'Vrouw en Recht, de beweging, de mensen, de issues' van Margreet de Boer en Marjan Wijers (red.) verscheen in 2009. Afgelopen jaren is het via de boekhandel verkocht, vanaf heden is het nog steeds actuele boek - tegen sterk gereduceerde prijs - te koop bij PoWR.

Het boek bevat hoofdstukken over de geschiedenis van de vrouw en recht beweging, interviews met mensen die hierin een rol gespeeld hebben of nog spelen, en essays van verschillende auteurs over een diversiteit aan onderwerpen. Zie ook de inhoudsopgave onderaan deze pagina. Het boek is rijk geillustreerd, onder meer met foto's en affiches uit de collectie van het IIAV (thans Atria).

Het boek kost nu  € 7,50 per exemplaar; voor verzendkosten wordt € 5 per bestelling in rekening gebracht.

U kunt het boek bestellen door het juiste bedarg (€ 7,50 per exemplaar plus € 5 verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 784938172, ten name van PoWR te Amsterdam (IBAN: NL77TRIO0784938172). Uiteraard onder vermelding van uw naam en het adres waar de bestelling naar toe moet.

Inhoud van het boek:

De beweging (auteurs: Margreet de Boer, Carien Evenhuis, Titia Loenen)
- De lange aanloop van de vrouw en recht beweging 
- De vrouw en recht beweging verenigd
- Rechtshulp voor Vrouwen
- Feministisch proefprocessenfonds
- Nemesis, tijdschrift over vrouw en recht
- Het Clara Wichmann Instituut
- Juridisch Overleg Vrouwenstudies

De mensen (interviews door Wilma van Hoeflaken)
- Sara Etty
- Domenica Ghidei
- Irene Asscher
- Cees Flinterman
- Famile Arslan
- Gabi van Driem
- Fleur van Leeuwen
- Jenny Goldschmidt en Titia Loenen

De issues
- De prijs van de mainstream. Gender, neutraliteit en de taak van de onafhakelijke wetenschapper (door Renée Römkens)
- Vrouwen in de rechterlijke macht. Van eigen hokje naar de top (door Leny de Groot- van Leeuwen)
- Haasje-over in Brussel. De prijs van het Europese hokjedenken inzake discriminatie (door Joke Swiebel) 
- Het weerbarstige duo-denken (door Leontine Bijleveld)
- Zorg met toekomst. Naar een evenwichtiger verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen in Nederland? (door Susanne Burri)
- Over verwesterde vrouwen in een niet-westerse omgeving (door Ashley Terlouw)
- Werk in de huishouding. Anders geregeld, maar nog steeds niet gezien (door Sarah van Walsum)
- Families in conflict (door Katinka Lünnemann)
- Daar is de bekende donor weer! Gaan we polderen of zetten we hem voorgoed buiten de deur? (door Machteld Vonk)
- De wonderbaarlijke rehabilitatie van het huwelijk. Het huwelijk de rechtsorde uit! (door Titia Loenen)
- Het verschil tussen dames en vrouwen. Polygamie in Nederland (door Ulli d'Oliveira) 
- Vrouwen in de SGP, waar maak je je druk om (door Elsbeth Boor)
- Back to basics (door Rikki Holtmaat)
- De prostituee als geslachtofferde vrouw. Over echte vrouwen en schuldige mannen (door Marjan Wijers)
- Abortus: do it yourself! (door Jeanette Kruseman)
- Vrouwelijke genitale veranderingen. Verminkingen en verfraaiingen (door Ineke Boerefijn)
- It's the Law! Feminisme aan de rechtenfaculteit (door Evelien van Roemburg en Anniek de Ruijter)
- Onpraktisch, oninteressant en ongepast. Over de algemeen aanvaarde opvatting dat personen hetzij tot het mannelijke hetzij tot het vrouwelijke geslacht behoren (door Marjolein van den Brink) 

 


 

 

 

 

 

 

vrouw en recht, de beweging, de mensen, de issues

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl