Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Waarschijnlijk wordt in de loop van 2012 de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. Alle beroepskrachten in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie moeten dan met een meldcode gaan werken.

Een meldcode is een stappenplan dat beroepskrachten ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie ook www.meldcode.nl

Het Nederlands Jeugd Instituut en MOVISIE hebben een basismodule van 1 dagdeel ontwikkeld waarmee beroepskrachten leren werken met de meldcode. De bedoeling is dat de deelnemers na deze training: 

  • weten wat het doel van de verplichte meldcode is;
  • de stappen kennen van de meldcode;
  • de meldcode kunnen volgen en zo stapsgewijs handelen bij het waarnemen van huiselijk geweld en kindermishandeling

PoWR heeft de licentie van het Ministerie van VWS en is gecertificeerd om deze kortdurende module van 1 dagdeel voor u uit te voeren.

De basismodule wordt bij voorkeur aangeboden aan deelnemers vanuit één organisatie, zodat de training zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de daar geldende meldcode (indien reeds aanwezig) en/of de praktijk van de organisatie. 

PoWR kan organisaties ook adviseren over het ontwikkelen en implementeren van een meldcode voor de eigen organisatie. Een dergelijk adviestraject kan heel goed worden gecombineerd met een training voor de medewerkers.

Neem voor de aanvraag van de training of een van de andere mogelijkheden contact met ons op.  

 

 

 

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl