Workshop huiselijk geweld en mensenrechten, Sierra Leone

Tijdens een driedaagse workshop zijn deelnemers van vrouwen- en mensenrechtenorganisaties in Sierra Leone getraind op het werken met DOVA, een analyse-instrument op het gebeid van huiselijk geweld en mensenrechten. Deze training is uitgevoerd vanuit Rights4Change, een maatschap waarin PoWR een van de deelnemers is, en gefinancierd door Cordaid. Zie ook de rubriek Nieuws.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl